Mercedes-Benz

ISO

28.3.2017 jsme obhájili certifikát jakosti dle EN ISO 9001:2008.

Společnost M 3000, a.s. splnila všechny předepsané podmínky mezinárodní normy ISO 9001:2008 a dne 28.02.2005 obdržela od LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. certifikát systému managementu jakosti.

Vážení zákazníci společnosti M 3000, a.s., chceme vyhovět všem Vašim požadavkům a protože jsme si vědomi své odpovědnosti k Vám, ke značce Mercedes-Benz, vědomi si naší odpovědnosti ke všem námi poskytovaným službám přistoupili jsme k plnění náročných podmínek mezinárodní normy ISO 9001:2008 a plnění všech předepsaných norem a standardů Mercedes-Benz.

Politika jakosti
  • Hlavním cílem je efektivní využití všech sil a prostředků k zabezpečení předpokladů pro trvalé plnění požadavků a neustálé zvyšování spokojenosti zákazníků
  • Péčí o zákazníka dosáhnout dlouhodobého obchodního partnerství založeného na vzájemné důvěře
  • Plněním systému preventivních opatření dosáhnout zamezení možnosti vzniku neshod
  • Spoluprací všech oddělení a středisek společnosti upevnit pracovní vztahy na všech úrovních
  • Systémem řízení jakosti dosahovat neustálou shodu se všemi právními předpisy a technickými normami platnými v oblasti poskytovaných služeb
  • Dodržet stanovené kvalifikace a odbornou informovanost všech pracovníků společnosti
  • Zajistit včasnou údržbu a pravidelné obměňování speciálních zařízení, technického vybavení, dodržování metrologických norem všech úředně ověřovaných měřidel
  • Neustálé budování systému managementu jakosti